Prosedyre for besøk i sykehjem er revidert i henhold til FHIs veilder for besøk i kommunal institusjon.

I tillegg til de nasjonale føringene fra FHI er besøkets varighet begrenset til 30 minutter, og antall personer per besøk er satt til maks 2 personer.

Les prosedyren her.