Rapporten tar sikte på å gi et bidrag til økt kunnskap om infrastruktur og gods-/næringstransportene i Nord-Troms. Den gir en statusoversikt over transportinfrastruktur, muligheter og utfordringer som kan påvirke utviklingen fremover. Den gir også forslag til strategiske føringer og overordnede tiltak.
Dokumentasjonen vil også kunne inngå som innspill til både regionale/nasjonale utredninger og planer, og som kunnskapsgrunnlag når regionen skal synliggjøres.
Arbeidet med rapporten har pågått fra mai 2018 til januar 2019. Arbeidet har vært ledet av en styringsgruppe bestående av følgende personer:

  • Ørjan Albrigtsen, Skjervøy kommune (leder styringsgruppen)
  • Berit Fjellberg, Nord-Troms Regionråd DA
  • Karin Karlsen, Kåfjord kommune
  • Stig Kjærvik, Lyngen kommune
  • Håvard Høgstad, Arnøy Laks AS
  • Sigleif Pedersen, Avfallsservice AS

Transportutvikling AS, v/Stig Nerdal, har vært innleid som prosjekt-/prosessleder.
Det har vært gjennomført to innspillsmøter med deltagelse fra kommuner og næringsliv, - ett på Lyngseidet og ett på Storslett. Styringsgruppen har hatt syv styringsgruppemøter.

 

Les hele kortversjonen av rapporten her

Les den fullstendige versjonen av rapporten her