• Trapp til 2.etasje stenges fysisk, det orienteres om henvendelse til skranke før besøk til saksbehandler, servicekontoret kontakter saksbehandler for å varsle om besøkende.
  • Saksbehandler noterer dato, navn og telefonnummer, til de som besøker sitt kontor.
  • Servicekontoret noterer dato, navn og telefonnummer, til de som kun henvender seg i skranke (som ikke har avtale med saksbehandler), eller de som besøker servicekontoret.

Unngå å bli noens nærkontakt

Hva kan DU gjøre for å UNNGÅ å være noens nærkontakt?

  • Unngå håndhilsning eller annen fysisk kontakt.
  • Legg til rette for at du ved samtaler/møter kan holde mer enn 2 meters avstand til de andre, dersom samtalen ventes å ta mer enn 15 minutter.
  • Unngå kontakt med kroppsvæsker, feks at noen hoster eller nyser rundt deg.

 

Det henvises til FHI sin hjemmeside, ved behov for mer informasjon: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ 

 

Utarbeidet i samråd med kommuneoverlege Anita Monsen Pedersen.