Det ble i går presentert en rekke nye nasjonale tiltak gjeldende fra midnatt i natt.

I bunn og grunn handler dette i hovedsak om å begrense kontakten mellom mennesker, for å kjøpe oss tid å høste erfaringer fra den nye omikronvarianten. Vi vet ennå ikke om denne varianten skaper mer alvorlig sykdom enn deltavarianten. Data som finnes per nå tyder ikke på dette, men det er for tidlig å konkludere.

De viktigste tiltakene er oppsummert her: 

Avstand og sosial kontakt

 • Alle bør holde 1 meters avstand til alle utenfor husstanden
 • Det er påbud om munnbind der avstand ikke kan opprettholdes, slik som offentlig transport, butikk, kjøpesentre etc.

Munnbindpåbud gjelder også hos frisører, hudpleiere og andre én-til-én virksomheter.

 • Man bør ikke ha flere enn 10 gjester i hjemmet. I jul- og nyttårshøytiden anbefales det ikke å ha mer enn 20 gjester mer enn én gang.
 • Alle bør begrense antall nærkontakter ila én uke. Nærkontakt er:
  • Fysisk kontakt
  • Innafor 2 meters avstand i mer enn 15 minutter
  • Utsatt for host og nys

 

Organiserte fritidsaktiviteter

 • Alle aktiviteter for barn og unge under 20 år kan gå som normalt
 • For voksne anbefales det ikke større grupper enn 20 stk på innendørs aktivitet

 

Arrangementer og sammenkomster

 • Privat arrangement: Maks 20 personer på offentlig sted, leid eller lånte lokaler
 • Offentlig arrangement uten faste tilviste plasser: Maks 50 personer
  • Dette inkluderer også begravelse/minnestund
 • Offentlig arrangement med faste tilviste plasser: Maks 3 x kohorter á 200 personer, der det skal være minimum 2 meter avstand mellom hver kohort

Alle arrangement skal ha ansvarlig arrangør. Her skal den ha oversikt over deltakere og påsørge avstandskravet på 1 meter mellom hver deltaker overholdes.

Dette er forskriften. På spørsmål om julebord etc likevel kan avholdes, innafor reglement, så kan ikke kommunen v/kommuneoverlege ta avgjørelse for hver enkelt arrangør. Hver arrangør må selv vurdere nytten vs risiko innafor forskriftens rammer.

 

Serveringssteder

 • Servering av alkohol kan kun skje ved bord med sitteplasser
 • 1 meter avstand mellom husstander
 • Skjenkestopp kl 24.00
 • Serveringsstedet skal registrere kontaktopplysninger til gjester som samtykker til dette.

 

Her er alle nye tiltak listet opp detaljert.

Med ønske om en fin førjulstid for alle likevel.

 

Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen                                                                                       
Kommuneoverlege i Kåfjord kommune