Selvregistrering av positive hurtigtester

Nå kan du registrere din positive hurtigtest digitalt, gjennom innlogging med Bank-ID. Du kan registrere hurtigtest på deg selv, men også på vegne av andre, feks egne barn.

Følg denne linken for registrering, velg Kåfjord kommune.

https://pasient.remin.no

Etter registrering får du en bekreftende SMS med info om isolasjonsregler, og du kan evt legge til/registrere egne nærkontakter i samme system.

Trenger ikke lenger en bekreftende PCR prøve

Tester du positivt på hjemmetest, trenger man ikke lengre oppsøke teststasjon for en bekreftende PCR prøve. Hurtigtestene er svært sjelden falsk positiv, altså at den viser med en feil at du har korona. Du kan dermed gå utifra at en positiv test = koronasykdom.

Om du registrerer din positive hjemmetest gjennom å følge linken ovenfor, så vil vi fortsatt ha en viss oversikt over smitteomfanget i kommunen.

Det er fortsatt noen som anbefales å komme å ta en bekreftende PCR test, dette gjelder spesielt de som ikke fra før av har gyldig koronapass. Det er kun PCR prøver som blir registrert i koronapasset, dersom du feks ikke er vaksinert.

Følgende anbefales PCR prøve:

 • Dersom du er uvaksinert, eller ikke har alle doser vaksine, dette gjelder feks mange barn.
 • Immunsvekkede
 • Dersom du oppsøker lege for helsehjelp for luftveissykdom og trenger innleggelse vil det også rutinemessig tas PCR prøve for korona

Isolasjon

For deg som tester positivt på korona, så isoleres man i 6 døgn. Dagene telles fra man fikk symptomer. Dersom man ikke har symptomer, men positiv test, teller man dagene fra testdato.

Info om regler som gjelder ved isolasjon

Du skal ikke teste deg for å gå ut av isolasjonen. En test kan være positiv mange uker etter sykdom. Etter 6 døgn er du ute av isolasjonen, da kan du igjen leve som normalt.

Testing erstatter karantene

Fra og med onsdag 26/1 er det ingen lengre som trenger å sitte i karantene. Fortsatt vil mange være nærkontakt til smitte, og derfor selv kunne bli syk og smitte andre. Fortsatt vil man forsøke å begrense dette.

Nærkontakt

Definisjon på nærkontakt

 • Husstandsmedlemmer
 • Når man har vært innenfor 2 meters avstand til noen i mer enn 15 minutter
 • Etter fysisk kroppskontakt, uansett tid, også bare håndhilsing
 • Utsatt for kroppsvæsker som host og nys

Nærkontakter i husstanden eller tilsvarende nære

Disse nærkontaktene må nå teste seg daglig, den tiden de normalt ellers ville hatt karantene. Dersom testing ikke gjøres, gjennomføres vanlig karantene.

Testanbefalinger for husstandsmedlemmer:

 • Daglig test i 5 døgn etter _siste_ nærkontakt
 • Dersom videre nærkontakt ikke kan unngås, er det daglig testing i 11 døgn fra den isolerte starter sin isolasjon. Dette gjelder også barn.

I tillegg anbefales det i samme tidsrom å ha på munnbind på offentlige steder, samt at man unngår store sammenkomster og arrangementer. Anbefaling om munnbind gjelder ikke barn under 12 år.

Øvrige nærkontakter

Anbefaler å teste seg dag 3 og 5 etter nærkontakten fant sted.

Alle nærkontakter anbefales å følge med på egne symptomer i 10 dager og holder seg hjemme dersom man blir syk.

Hurtigtester

Hurtigtester til nærkontakter og bekreftede husstander med smitte som nå må drive aktiv testing, fås utdelt på følgende steder:

 • Legekontoret i Birtavarre, ukedager kl. 08.30 – 15.00
 • Servicekontoret Rådhuset Olderdalen, ukedager innenfor åpningstid kl.10.00.-14.00.

 

 

Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen                                                                              
Kommuneoverlege i Kåfjord kommune