Manne ođđa busset?

Dás duohko galget girjját doapparbusset hearvát du ruskalihtis. Manne nu? Danne go miehtá riikka boahtá dál áibbas ođđa merkenortnet. Ulbmil lea eambbo ja buoret doapparsirren. Sirrenvuogádat bissu seammaláganiin, muhto doapparbussiid hápmi rievdá.

Avfall Norge lea ásahan ođđa riikkaviidosaš málle dasa movt dovnnjiid (embaláše) galgá merket. Ođđa symbolat/mearkkat dahket álkibun sirret doabbariid, beroškeahttá gos riikkas don orut. Lea buvttadeddjiid ovddasvástádus váldit atnui merkenvuogádaga, ja fuolahit ahte sin gálvvut leat čielgasit merkejuvvon, vai mii geavaheaddjit sáhttit riekta sirret bázahusaid.

Gos gávnnat symbola/mearkka? 

Geahča gálvvu duogábealde, doppe oainnát symbola, omd. sáhppes/lillá njealječiegaga. Dat mearkkaša ahte gálvu lea plastihkka, ja galgá bálkestuvvot dan bussii mas leat lilláivnnat jorbadasat.

EU lea bidjan mihttun ahte 65 % buot bázahusain galget sirrejuvvot jagi 2025 rádjái. Norga lea dan dorjon. Buot Davvi-Norgga doapparčohkkenásahusain main lea dušše okta ruskalihtti, nu gohčoduvvon optibagsystema, ásahit dál ođđa doapparbussiid.

Maid mearkkaša dat dutnje?

Dušše busset leat ođđasat, doapparsirren lea muđui seamma go ovdal. Ođđa busset leat čađačuovgit, muhto dain leat jorbadasat iešguđetge ivnnis.

Borramušbázahusat: Busse mas leat ruoná jorbadasat
Plastihkka: Busse mas leat sáhppes/lillá jorbadasat
Garrabábir, bábir ja kartoŋŋa: Busse mas leat alit jorbadasat  

Ovttas ođđa merkenortnegiin galget ođđa busset dahkat dutnje álkibun sirret bázahusaid riekta. Ođđa bussiid gávnnat seamma sajis gos ovdal ge leat daid viežžan.

Ane fal visot boares bussiid

Vai eai mana duššás, de dáhttut mii ahte atnibehtet visot boares bussiid mat dus juo leat, ovdal go vieččat ođđa bussiid. Go dat leat nohkan, de vieččat ođđa bussiid doppe gos lávet, ovdamearkka dihte gávppis.

Ođđa busset leat gávdnamis 7. vahkku ráje (guovvamánu 14.-18.b.) doppe gos ovdal ge leat leamaš.

Bussiin leat ráiggit

Bussiin maidda galget plastihkka, ja garrabábir, bábir ja kartoŋŋa leat ráiggážat. Dat lea danne go daid galgá sáhttit deaddit hui čoahkkái (komprimeret) vai eai leat nu goatnjedat (eai váldde nu olu saji lihtis). Dat álkidahttá maiddái bázahusaid fievrredeami.

bilde av nye avfallsposer