Nye retningslinjer for bruk av styrketreningsrommet i Kåfjordhallen f.o.m. 01.10.2021

 1. 1. Idrettslag og organisasjoner som tilrettelegger for fysisk aktivitet i Kåfjord kan søke om å få tildelt treningstider på styrketreningsrommetStyrketrening i regi av lag/ grupper som en del av organisert trening, skal prioriteres foran enkeltpersoner og uorganisert trening.  

 2. 2. Det kan søkes om å få tildelt treningstider i styrketreningsrommet på samme måte som man kan søke om halltid. Se egne retningslinjer for å søke om treningstid i hallen på kommunens hjemmeside. 

 1. 3. Kåfjord kommune kan selv fastsette treningsavgifter for bruken av rommet. Likeså kan idrettslagene ha egne treningsavgifter for sine brukere.  

 1. 4. Aldersgrense for bruk av styrketreningsrom er 16 år, men ungdom mellom 13-15 år kan unntas denne regelen dersom man er minst to til stede og har med underskrift fra foresatte om å kunne trene i styrketreningsrommet. 

 1. 5. Enkeltpersoner kan, ved å være medlem i ett av kommunens idrettslag og betale eventuell treningsavgift, trene i styrketreningsrommet når det ikke forekommer organisert trening som oppgitt på timeplan.  

 1. 6. Det gis anledning for kommunalt ansatte å trene frem til kl. 17.00.  

 1. 7. Styrketreningsrommet er ubetjent, og all trening foregår derfor på eget ansvar. Kåfjord kommune har intet ansvar for uriktig bruk av apparater, eller for skader/ uhell som måtte oppstå under bruk.  

 1. 8. Alle brukere har ansvar for å sette seg inn i bruk av treningsapparatene, og må samtykke til pkt. 7 ved å signere brukeravtale (egenerklæring). For ungdom mellom 13-15 år må det i tillegg foreligge signersamtykkeskjema fra foresatte- se pkt. 4 

 1. 9. Brukeravtalen er personlig og skal ikke overdras til andre. Det skal meldes fra til kommunens servicekontor dersom personer som ikke har signert brukeravtale benytter styrketreningsrommet.  

 1. 10. Vis hensyn til andre brukere - benytt håndkle når du trener. Rengjør treningsapparatene etter deg med desinfiseringsmiddel og papir. 

 1. 11. Det er ikke tillatt å bruke utesko i styrketreningsrommet.  

 1. 12. Brukere skal holde orden i lokalet. Utstyr skal settes på plass etter bruk.  

 1. 13. Kommunen er ikke ansvarlig for eventuelt tap av verdisaker eller andre eiendeler. 

 1. 14. Byggeier sørger for at det utføres et regelmessig tilsyn mht. behovet for vedlikehold og reparasjoner. Det samme med renhold av rom og treningsapparater. 

 1. 15. Avvik meldes til vaktmester eller byggforvalter 

 1. 16. Alle brukere av styrketreningsrommet plikter å sette seg inn i og følge de til enhver tid gjeldende retningslinjer for rommet.