Organisering av forhåndsstemmegivningen

Som hovedregel mot velgerne kontakte den enkelte kommune for å avtale tid for å stemme. Det er ikke noe i veien for at kommunen allikevel velger å organisere ordinær forhåndsstemmegivning med egne lokaler og åpningstider.

Ved henvendelse til kommunen for å avtale tid, skal velger få oppgitt tidspunkter for når vedkommende kan stemme. Det skal så langt det lar seg gjøre tas hensyn til velgers ønske om tidspunkt.

Servicekontorets sentralbord 777 19 200, åpent mandag-fredag kl.09.00.-14.00.