Det vil fortsatt bli tatt vannprøver inntil videre, og situasjonen overvåkes fremdeles. Dialogen med reinbeitedistriktet fortsetter, sammen med tidligere tiltak, inntil avviket kan lukkes. 

Vannprøvene tatt i uke 23 viser ingen forurensing (koliforme bakterier eller e.coli) utover høyt kimtall. Kommunen opprettholder likevel kokevarselet inntil videre.

Spørsmål kan rettes til driftsavdelingen, 77719268 (0800-1200)