Oppdatert 10.10.18: Kokepåbudet er opphevet.

Oppdatert 24.09.18: Det er fremdeles litt forurensing i drikkevannet, og ny vannprøve er tatt idag. Opphør av kokepåbud varsles med sms til de berørte. Hjemmesiden oppdateres.

 

Det er påvist bakterier i vannprøven fra Numedalen vannverk, og det innføres dermed kokepåbud av drikkevannet med øyeblikkelig virkning. Oppfølgingsprøve vil bli foretatt. Resultatene vil varsles 

Spørsmål kan rettes driftsavdelingen, 77719268