I helgen fikk man påvist et smittetilfelle som kan knyttes til Olderdalen skole. Det har idag vært gjort massetesting på skolen blant ansatte og elever, samt øvrige nærkontakter.

Det er per nå 2 stk positive tilfeller knyttet til Olderdalen skole, samt 1 stk positivt tilfelle blant øvrige nærkontakter utenfor skolen.

Det er ventet at flere kommer og tester seg i morgen, ny oppdatering kommer da.

Mange foreldre er engstelige, og lurer på hvilke tiltak man skal innføre. Viser til tidligere publisering, om at samfunnet nå er åpnet opp etter pandemien og at terskelen for å innføre tiltak er blitt vesentlig større.

Tiltak i kommunen vil innføres ved betydelig smittetrykk over tid, som går utover helsetjenesten og sykehuskapasitet. Utover det har ikke kommunen lovhjemmel å begrense innbyggernes hverdag.

Trafikklysmodellen skisserer ulike nivåer i smittevernhåndtering i skoler og barnehager. Tidligere skisserte veilederen at ved rødt nivå så kunne hjemmeskole vurderes. Dette punktet er nå tatt bort. Tiltak i skolen vil istedetfor være å gjeninnføre kohorteinndelinger og forsterket renhold. Som nevnt, er terskelen for å innføre tiltak nå betydelig høyere.

Dette fordi barn og unge skal skånes. Studier viser klar negativ effekt hos barn og unge med begrenset skoletilbud over tid.

Gjennom vinteren vil man forvente at det jevnlig vil dukke opp smittetilfeller, også i Kåfjord. Det vil klart gå utover barna, om man skal innføre begrensninger i skoletilbud ved hvert tilfelle av smitte som dukker opp.

Det er derfor generelle anbefalinger i samfunnet idag, og man er avhengig av at innbyggerne etterlever dette.

Den viktigste anbefalingen er å holde seg hjemme når man er syk. Syke barn og voksne skal ikke møte på jobb eller skole. Legger ved flytskjema som alle anbefales å gjøre seg kjent med.

For alle andre, også nærkontakter, kan trygt gå på skole som normalt, gå på jobb som normalt. Fritidstilbud og aktiviteter kan trygt gå som normalt.

 

Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen                                       
Kommuneoverlege i Kåfjord kommune