Undertegnede vil ukentlig rapportere om oppdaterte smittetall som gjelder for Kåfjord, da innbyggerne har uttrykt ønske om dette.

Status siste 8 dager, inklusive idag, mandag:

Antall smittede:                                            5
Antall i isolasjon per idag, mandag:             5

Smittetilfeller som er påvist tidligere er alle ute av isolasjon. Disse fem nye er påviste siste 4 dager. Av disse fem er det kun ett tilfelle som ikke har klar smittevei, øvrige tilfeller kan alle knyttes som nærkontakt til allerede kjente tilfeller.

Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen                                                                                        
Kommuneoverlege i Kåfjord kommune