Antall smittede uke 45:                               18

Antall smittede totalt siste 14 dager:         42

De smittede er isolert minimum 5 dager, men denne forlenges ved fortsatt sykdom dag 5. Dette gjør man ikke har oversikt over hvor mange som til enhver tid er isolert. De fleste av totalantallet på 42 stk, forventes å være ute av isolasjonen per idag, mandag.

Det har siste to uker vært to utbrudd i Kåfjord kommune, hhv i Olderdalen og Manndalen. Utbruddet i Olderdalen har ikke gitt nye tilfeller siste uke, og ansees å være helt under kontroll og antatt over.

I Manndalen ser man nå avtakende nye tilfeller. De siste dagene har det ikke vært registrert noen nye tilfeller. Alle tilfeller kan fortsatt spores, og det ventes fortsatt å kunne skje smitte innad i husstander, slik at nye tilfeller fortsatt kan komme. Utbruddet er kontrollert, og det vil derfor ikke ha noen ytterligere effekt å innføre brede tiltak eller ytterligere anbefalinger i hele kommunen.

Utbruddet håndteres med at isolerte holder seg i isolasjon, og at nærkontakter tester seg, og holder seg hjemme dersom de selv blir syke. Dette har de vært svært flinke å følge opp.

Fra onsdag denne uken vil det bli en plikt for alle uvaksinerte nærkontakter med smitte i husstanden å teste seg. Kommunen vil her bistå med tester.

Vaksinerte nærkontakter med smitte i husstanden anbefales å teste seg, også her vil kommunen bistå med tester. Mer info om dette kommer på onsdag.

Man vil da ha retningslinjer for bruk av disse, slik at testene brukes hensiktsmessig og etter forskrift.

 

Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen                                                                                        
Kommuneoverlege i Kåfjord kommune