Et familieråd er et møte mellom familiens private nettverk og offentlige instanser. Målet med møtet er å komme fram til en plan som skal bedre familiens, og da spesielt Familierådbarnets/ungdommens, situasjon. Et familieråd kan brukes i ulike typer barnevernssaker og for barn i alle aldersgrupper.

Opplæringen ble til som en del av pågående prosjekt om interkommunalt barnevernssamarbeid i Nord-Troms. Det er med stor glede at vi klarte å samle ansatte fra alle barneverntjenestene til første del av opplæringen i uke 43. Bufetat står for opplæringen, og vi vært så heldige å få med oss de dyktige rådgiverne Alf Iver Klinge og Kirsten Buck Rustad derfra.

Etter hvert vil Familieråd være et tiltak vi er stolte av å kunne tilby barn og familier i Kåfjord kommune.  Se vedlagt lenke hvis du ønsker mere informasjon om Familieråd. https://www.bufdir.no/familierad/