IKIL informerer om at det er kjøpt inn oppstartsutstyr for turn, etter tips og veiledning fra medlemmer i Tromsø turnforening. IKIL ønsker også å leie inn turninstruktører for kursing og veiledning i oppstartsfasen. 

Barn som ønsker å være med på Spretternes turngruppe, må enten ha med seg en voksen på trening, eller avtale med annen voksen at han/ hun har ansvar for å passe på barnet.