Ved bedehuset i Birtavarre er det reist en minnebauta over tre personer fra Kåfjord som mistet livet under krigsårene for 75 år siden. Disse tre er Nils Olav Amundsen fra Perteng, Harald Marelius Ballovarre fra Kåfjorddalen og Mons Peder Henriksen fra Skattvoll. Bautaen er reist av venner.

Ifølge historiske kildematerialer så mistet ytterligere tre personer fra Kåfjord livet. Dette var Kristian Pedersen Einebakken fra Nyvoll, Almar Hilbert Mathisen fra Olderdalen og Erik Mikael Nilsen opprinnelig fra Kåfjorddalen men bosatt i Tromsø.

Vi lyser fred over deres minne, og takker for innsatsen og kampen for et fritt Norge.

I tillegg til de som falt så var det flere fra Kåfjord og Nord Troms som satte sitt liv på spill for å støtte opp om og bidra i Norges og de alliertes kamp for fred og frihet. Dette var blant annet personer som var sjømenn og tilknyttet den norske handelsflåten (Krigsseilere), soldater i Skottlandsbrigaden og grenseloser som hjalp lokalbefolkningen i vår region til trygghet i Sverige.

Disse fortjener all takk for sin innsats og må ikke glemmes!

--

Nedbrenningen av Nord Troms og Finnmark er også veldokumentert historie. Befolkningen hadde lite å vende hjem til etter å ha blitt tvangsevakuert bort fra gård og grunn høsten 1944. Endel av gleden for gjenvunnet frihet stilnet når befolkningen vendte tilbake til ruiner.

De første årene så var telt, buer, gammer og ødelagte hus det som ga husly til befolkningen. Oppbyggingen tok mange år, og mange midlertidige løsninger ble også permanente. Etterkrigshus er en kjent betegnelse for de hus som ble bygd opp etter krigen. Alle etter samme mal, og de ser vi mange av i Kåfjord i dag.

Som guttunge vokste jeg opp på begynnelsen av 1970-tallet. Jeg har mange ganger tenkt på at det kun var 25 år tilbake i tid, fra da jeg ble født, til Norge fortsatt var okkupert. Samtidig har jeg i dag levd nesten 50 år.

Tiden går fort og kontrastene mellom den trygge tilværelsen under min oppvekst, og utryggheten som befolkningen følte på under krigsdagene, er veldig store.

Når vi nå opplever en ny stor krise, som dagens koronapandemi er, så viser det at trygghet og frihet ikke kan tas for gitt. Selv om dette er en annerledes krise så er det igjen en kamp for tilværelse og vi taper dessverre menneskeliv.

Heldigvis har vi i dag et godt velferdssystem i bunn. Det gjør at vi langt på vei kan leve godt selv om en stor krise rammer oss.

--

I dag hedrer vi de som har bidratt for fred og frihet på oppdrag for Norge. Selv om Norge fikk sin frihet i 1945, så var det ingen verdensfred. Allerede to år etter krigens slutt så reiste norske soldater ut på oppdrag for Norge i internasjonale operasjoner.

Siden 1947 har Norge deltatt i internasjonale operasjoner verden over. Tysklandsbrigaden, Afrika, Libanon, Balkan, Midtøsten og Afghanistan. Dette er noen av stedene hvor veteraner fra Kåfjord og Nord Troms har viet sin innsats for å trygge fred og frihet.

Kampen og innsatsen for fred, frihet og stabilitet, kommer ofte med en pris. For noen av våre veteraner har denne innsatsen satt sitt sterke preg på livet. Enkelte har kommet styrket ut av innsatsen, mens andre har ettervirkninger som er utfordrende å stå i.

Det er storsamfunnets ansvar å hjelpe de som har ofret sin helse for at andre skal ha det trygt.

Jeg vil i dag sende en stor takk for den innsatsen våre veteraner i Kåfjord og Nord Troms har lagt ned i våre internasjonale operasjoner. Dere har bidratt til at vi i Norge også er trygge selv om innsatsen har vært utført utenfor våre landegrenser.

En stor takk sendes også til våre kvinner og menn som kjempet for vår fred og frihet under andre verdenskrig.

Gratulerer med frigjørings- og veterandagen!

 

 

Ordfører i Kåfjord

Bernt Eirik Isaksen Lyngstad

Frigjøringsdagen 8, mai