Kjære alle sammen!

Gratulerer med grunnlovsdagen!

 

På denne dagen så ville det vært naturlig å snakke om vår grunnlov som ble undertegnet på Eidsvoll i 1814. Det har nok de fleste av oss hørt om mange ganger før. Selvfølgelig er det viktig at vi alle vet hvordan vår grunnlov ble til, og at vi i dag lever etter demokratiske rettigheter for alle.

I mange land i verden så er ikke det en selvfølge. Det er heller ikke en selvfølge verden over, at alle barn og unge kan gå i tog for å feire sin nasjonaldag. Militærparader er det som preger mange land når landets nasjonaldag skal feires.

--

Årets feiring av 17. mai er, som alle vet, noe spesiell. Vi er alle nødt til å følge smittevernråd fra lokale og sentrale myndigheter. Det har vi hittil vært flinke til å følge.

Selv om vi i år ikke kunne ha de tradisjonelle arrangementene og 17.mai-togene, så er det veldig kreativt når vi nå har fått til vår egen bilkortesje fra bygd til bygd. Det viser hvor viktig det er for oss alle å feire vår grunnlovsdag.

For oss i Norge så er grunnlovsdagen ofte kalt «barnas dag». Det synes jeg er fint, og det er nok ingen som er uenig i at 17. mai med glade, festkledde barn er noe vi alle liker.

--

På denne festdagen så ønsker jeg å si noe om våre barn og unge. De som er vår framtid, og som nå vokser opp i et urolig verdensbilde.

Hvordan tenker vi voksne om det å være ung i dag? Mener vi at det må være lettvint å vokse opp i dagens samfunn, med tanke på bedre økonomi og materielle goder, sammenlignet med vår generasjon?

Jeg tror det er viktig å huske på at våre unge må forholde seg til at verden er kommet nærmere, og tilgangen på informasjon om samfunnet for øvrig, er enkelt tilgjengelig med noen få klikk.

De unge kommer lett i kontakt med hverandre med bruk av sosiale medier, og til tider kan det nok være utfordrende å forholde seg til det perfekte bilde som ofte presenteres der ute.

Det er viktig at vi voksne er tilstede for våre unge, som en motpol til et virkelighetsbilde på nett som ikke alltid er en realitet.

Heldigvis tror jeg at dagens unge er bevisst sine egne valg, og har troen på en god framtid. Jeg tror at de unge mener det er langt viktigere å ha gode venner, en familie som bryr seg, og et trygt samfunn å vokse opp i, enn tilgangen på penger og materielle verdier.

Jeg tror de ønsker å ha et samfunn hvor de kan være sikre på at de vil få jobb, finne et sted å bo, for seg og sin egen framtidige familie.

For meg så bekreftes denne trua med bakgrunn i de unges store engasjement i dagens samfunn.

Dagens unge har tydelige røster i mange forum. Elevråd, ungdomsråd, frivillige organisasjoner og folkevalgte organer.

Det er storsamfunnets ansvar og plikt at disse røstene blir tatt på alvor. Disse røstene skal være med på å forme vår alles framtid.

Med et godt samarbeid på tvers av generasjoner, så har jeg fortsatt trua på en trygg og god framtid for Norge og verden forøvrig.

Samtidig mener jeg at vi alle i dag på vår nasjonaldag, og for all framtid, bør reflektere over hvilken betydning våre forfedres kamper for frihet har betydd for vårt samfunn. Disse kampene for frihet må vi aldri glemme!

--

Vi må være takknemlig! Takknemlig fordi vi faktisk kan feire vår grunnlovsdag i et fritt og selvstendig Norge.

Det kunne endt annerledes for 75 år siden da vi kjempet for vårt fedreland. Heldigvis vant vi vår frihet som gjør at vi kan feire både 8. og 17. mai med stolthet.

 

Igjen - gratulerer med grunnlovsdagen!

 

 

Ordfører i Kåfjord

Bernt Eirik Isaksen Lyngstad