Kåfjord kommune er med i et veiledningspilot i regional utvikling sammen med Distriktssenteret og Troms og Finnmark fylkeskommune. Hvor vi blant annet har gjennomført en spørreundersøkelse for næringslivet i vår kommune. Som en del av prosessen, ønsker Kåfjord kommune å invitere næringslivet og næringsdrivende til å delta i arbeidsmøte den 3. november 2021 kl 17:00 - 20:00, på Rådhuest.
 
Arbeidsmøtet er i forbindelse med forarbeidet til kommunes strategisk næringsplan, der vi innhenter kunnskap ved å ha dialog med næringslivet i kommunen. Det er også en mulighet for næringsdrivende å møte hverandre og å bygge nettverk. Distriktssenteret og Troms og Finnmarks fylkeskommune vil også være tilstede i møtet.

Det er begrenset med plass! NY frist for påmelding: 29. oktober, kl 15.

Påmelding her!


Invitasjon med detaljer vil bli sendt til den eposten du oppgir, det samme gjelder dersom det skulle bli endringer. Spørsmål rettes til næringskonsulent, Vivien Olsen, vivien.olsen@kafjord.kommune.no


Dersom du ikke kan delta, må det gis beskjed senest 1. november. Dette på grunn av servering.