Kåfjord kommune er godt i gang med utarbeidelsen av den strategiske næringsplanen. Dette arbeidsmøtet er en oppfølging av det forrige arbeidsmøtet vi arrangerte i november 2021, men det utelukker ikke næringsaktørene som ikke var med forrige gang til å delta her.
 
I dette arbeidsmøtet skal vi jobbe med strategier til næringsplanen.
Tidspunkt: 15.02.2022, kl 17-19:30
Sted: Senter for Nordlige Folk, Manndalen.
Legg av dato og tidspunkt allerede i dag!
 
På grunn av koronarestiksjoner og servering, er det begrenset med plass og krever en påmelding for de som ønsker å delta. Meld deg på her!
 
Påmeldingsfrist 11.02.2022 kl 14:00
 
Du vil motta en invitasjon med detaljer til den eposten du oppgir ved påmeldingen. Dersom du likevel ikke kan delta, må det gis beskjed til Vivien Olsen på epost: vivien.olsen@kafjord.kommune.no eller på telefon: 77 71 92 58