Voksenopplæring ved Nord-Troms videregående skole

Ta utdanning mens du er i jobb!

Alle voksne som ikke har fullført videregående skole tidligere har rett til å få gratis utdanning på videregående skoles nivå, fra det året de fyller 25. Voksne som har videregående utdanning fra før kan bli tatt opp dersom det er plass.

 Søknadsfrist 1. mars.

Generell studiekompetanse

Vi tilbyr Studieforberedende kurs som gir generell studiekompetanse. Fagene er norsk, engelsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og historie.

https://vo-troms.instructure.com/courses/23

Teoridelen til ulike fagbrev

Yrkesfag: Voksenopplæringen tilbyr opplæring i teorifag som fører frem til fagprøve. Teorifagene er Helsefag, Renholdsoperatørfaget, Barne- og ungdomsarbeiderfaget, Helseservicefaget, Service -og samferdsel, Transport- og logistikk, Apotekertekniker, Helsesekretær, Tannhelsesekretær.

Forelesningene for alle kurs foregår i lyd-bildestudio ved Nord-Troms videregående skole, avdeling Nordreisa og avdeling Skjervøy. Ved oppstart får alle elever ved Voksenopplæringen tilbud om et innføringskurs for å lære å bruke aktuell undervisningsplattform og et kurs i studieteknikk.

Søknadsfrist er 1.mars for alle kursene. Kandidatene må registrere søknaden sin elektronisk på www.vigo.no. Ha Min ID tilgjengelig for å kunne søke.

Kontaktinformasjon: Studieveileder Nord-Troms videregående skole 92 23 25 09/ 777 87000

Epost: beate.rikardsen.jaatun@tromsfylke.no