Ved evt. Covid-19 utbrudd i kommunen blir vi nødt til å fristille fast personell til å jobbe med sykdomstilfeller, og da vil vi være i behov av flere hender innenfor vår ordinære drift i pleie- og omsorgstjenesten.

Vi trenger flere sykepleiere/vernepleiere, hjelpepleiere, miljøarbeidere, assistenter og andre som kan bidra med stort og smått i tjenesten.

Ta kontakt om du kan hjelpe.

 

Kontaktinformasjon:

Linn Sylvi Steinnes, Leder hjemmebasert omsorg

Telefon: 777 19302 

E-post: linn.sylvi.steinnes@kafjord.kommune.no

 

Katrine Isaksen Lyngstad, v/Kåfjord Helsetun

Telefon: 777 19306

E-post: katrine.isaksen@kafjord.kommune.no

 

Liv Dagny Berg, v/Lønns- og personalkontoret

E-post: liv.dagny.berg@kafjord.kommune.no