Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) har ansvaret for å oversette og tolke regjeringens nasjonale pressemeldinger og pressekonferanser under pandemien.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) vil inntil videre sende ut informasjon på e-post når det er nye pressemeldinger og/eller pressekonferanser som er oversatt.

 

Pressekonferanse 12. februar

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pressekonferanse-om-koronasituasjonen3/id2900708/

 

Pressemeldinger 12. februar

Vi gjør oppmerksom på at ikke alle oversettelsene er ferdigstilt ved utsendelse av e-posten, de legges ut fortløpende i lenkene under. 

·Smitteverntiltakene oppheves lørdag 12. februar

https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/the-infection-control-measures-are-being-removed-on-saturday-12-february/id2900873/

·Smittede kan ledsage ved fødsel og besøke alvorlig syke

https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/people-with-covid-19-may-be-birth-partners-and-visit-people-who-are-seriously-ill/id2900884/

·Bare de med symptomer skal teste seg

https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/only-people-with-symptoms-should-get-tested/id2900883/

Annet informasjon

 

  • Nasjonale råd og anbefalingar er oppdatert på engelsk:

https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/national-recommendations-and-rules/id2890588/

 

  • Siden med info på andre språk er oppdatert:

https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/corona-information-in-other-languages/id2814563/