Antall smittede i Troms og Finnmark er 11 og tilfellene er lokalisert i Tromsø, Målselv og Senja. Det er ingen tilfeller registrert i Nord-Troms.

På bakgrunn av dette har beredskapsledelsen i dag drøftet tiltak som Kåfjord kommune iverksetter ved nå erklært pandemi. Vi ønsker å bidra å holde smitteraten i regionen på nivået der er i dag, og tiltak og råd som nå iverksettes vil i stor grad basere seg på redusert antall kontaktpunkter mellom mennesker for å forsøke å begrense eventuell smitte.

Kåfjord kommune iverksetter følgende tiltak og kommer med følgende råd:

 • Alle skoler, SFO, barnehager, voksenopplæring og PPT stenges inntil videre fra og med 13. mars.
 • Det ilegges besøksrestriksjoner ved Helsetunet fra og med kl 16:00 torsdag 12.mars 2020. Dette innbefatter streng adgangskontroll for besøkende. Inngangen til sykehjemmet stenges og personer må ta kontakt gjennom porttelefon.
 • Dagsentertilbud innstilles inntil videre.
 • Rådhuset stenges for besøkende uten avtale. Henvendelser foretas pr. e-post eller telefon.
 • Kulturskoleaktivitet, idrettshall, undervisning ved språksenter, bibliotek og ungdomsklubber stenges inntil videre.
 • Alle offentlige arrangement avlyses.
 • Helsepersonell spesielt, men også øvrige ansatte i kommunen bes om ikke å utsette seg for smitte, det vil si å følge reiseråd og å unngå større arrangement etc. etter oppdaterte råd og veiledning fra FHI.
 • Det nedlegges forbud mot kommunale tjenestereiser
 • Lag og foreninger, befolkning inkl. barn og unge oppfordres til å begrense sosial aktivitet.
 • Alle arrangement og sammenkomster i privat, ideell og bedrifts-sammenheng underlegges samme vurdering og anbefales avlyst.
 • Risikogrupper som særlig er utsatt for alvorlig forløp av coronainfeksjon oppfordres å unngå sosial kontakt, unngå arrangementer og ikke utsette seg for smitterisiko. Det er disse som ved sykdom vil kreve særskilt helsehjelp og kan føre til overbelastning av helsevesenet om alle blir syke samtidig.
  Risikogrupper er definert som:
  • Eldre over 65 år
  • Personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte-kar sykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk
  • Personer som røyker har også mulig en høyere risiko for alvorlig forløp av coronavirus
 • Man anbefaler alle å unngå møter, sosiale sammenkomster av større grupper
 • Ungdom spesielt anmodes også å følge oppgitte råd og anbefalinger, da disse også vil kunne bidra å spre smitte ved sosiale sammenkomster spesielt utenfor kommunen.

 

Målet med disse tiltakene er å begrense smittespredning samtidig som intern kapasitet og nødvendige funksjoner, spesielt innenfor helsevesen, blir opprettholdt.

 

Denne spesielle situasjonen fordrer ekstra innsats fra deler av befolkningen, og vi håper at så mange som mulig vil bidra til denne nasjonale dugnaden.

 

Beredskapsledelsen, v/ ordfører og kommunedirektør