Undertegnede og kommunalsjef oppvekst gikk tilsynsrunder mandag og tirsdag i alle barnehager og skoler lokalisert i kommunen og finner at de jevnt over har gode rutiner på plass for å ivareta smittevernhensyn i skolehverdagen i tråd med nasjonale veiledere for dette. Vi vil rose rektorer og barnehagestyrere for å få på plass så mange rutiner og tiltak på kort tid, og personalets vilje å gjennomføre dette.

Barna vi møtte var veldig bevisste smitteverntiltakene og kjempeflinke å selv ta ansvar å passe på hverandre.

Imidlertid, ved åpning av skolene for alle klassetrinn, vil smitteverntiltak i forhold til avstand mellom elever være nær umulig å overholde ved busstransport til og fra skolene, da flere busser normalt har mange elever.

Med bakgrunn i smittevernhensyn på skolebussen bes alle skoleelever som kan om å gå eller sykle til skolen om å gjøre dette. Dette for at det skal være færre elever på bussene og da muligheter for de som trenger de å kunne holde tilstrekkelig avstand til hverandre.

Samtidig bes foreldrene om å begrense kjøring av elever til skolen, dette for å ikke få betydelig økt trafikk på skoleveien for de elever som sykler og går.

Elever ved barne- eller ungdomsskoler har normalt rett til gratis skoleskyss dersom avstanden mellom hjem og skole er mer enn 2 km for førsteklassinger, eller 4 km for øvrige 2.-10. klasse. I Kåfjord har man imidlertid et kommunestyrevedtak på at alle elever har rett til skoleskyss.

Det er samtidig viktig i et folkehelseperspektiv å øke befolkningens daglige aktivitet, så dette er jo en enkel måte å bidra til dette på.Portrett av kommuneoverlege Anita Monsen Pedersen

 

Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen, Kommuneoverlege i Kåfjord                                                                               08.05.2020