Da er hverdagen tilbake for de fleste av oss, og skolestarten har vært. Basert på tidligere beregninger må man vente seg en større bølge utover høsten og vinteren enn det som var i vår, og per nå ser man en liten økning i andel positive tester analysert på UNN Tromsø.

Det er per i dag ikke påvist noen tilfeller i Nord-Troms.

Vi er nå inne i en tid med flere planlagte arrangementer, blant annet ventes det en rekke konfirmasjoner i Kåfjord i tiden fremover. Slik smittesituasjonen er nå i Nord-Troms, skal ikke dette være et hinder for å gjennomføre planlagte arrangementer.

Imidlertid ønsker jeg å minne arrangører på ansvaret man selv har for gjennomføringen i tråd med covid-19 forskriften §13.

  • Man skal påse at ingen med symptomer på covid-19, ei heller milde, kan delta
  • Det skal legges til rette for gode håndhygienerutiner
  • Man skal ha oversikt over alle deltakere med navn og kontaktinformasjon
  • Avstandsbestemmelsen på 1 meter skal overholdes mellom hver husstand, dette betyr at størrelsen på lokalet også avgjør hvor mange deltakere som kan komme, da maks 200 personer

I kommunen nå vil helsevesenet ruste seg opp igjen mot forventet økning i antall syke, antall som skal teste seg og antall som trenger innleggelse i kommunen eller sykehus. Vi må på ny gjennomgå rutiner og sikre oss at vi kan prosedyrer og smittevern. Vi har gjennom våren gradvis bygget opp et lager med smittevernutstyr og er mer forberedte nå for koronasyke enn det vi var i mars.

Helsedirektoratet har også pålagt kommunene selv et større ansvar i å vedta tiltak dersom det skjer lokale utbrudd. Dette betyr at kommer det smitte til Nord-Troms eller Kåfjord, vil man vurdere situasjonen. Ut ifra størrelse, om det er under kontroll og lignende, vil man da kunne gjøre lokale vedtak for å forsøke å begrense utbruddet.

Da det per i dag ikke er smitte i Nord-Troms, så vil vi under rammene av smittevernregler holde åpen aktivitetstilbud som møteplasser og lignende. Dersom det skjer endringer i smittestatus vil derimot slike tilbud raskt stenges ned igjen.

Det har vært henvendelser til administrasjon fra spesielt barnehager angående lette symptomer og fravær fra barnehage. En av de tre grunnreglene for covid-19 er at er man syk, skal man holde seg hjemme, dette gjelder også små barn. Imidlertid sier veilederen fra FHI angående barnehager, at små barn ofte har rennende neser, spesielt etter man har vært utendørs, uten øvrige symptomer på luftveissykdom, slik som feber, hoste, øreverk etc, disse barna kan gå i barnehage som normalt.

Det vil komme egen informasjon fra drift og utvikling ila uke 35 angående Idrettshallen i Olderdalen og regler for barneidrett i tiden fremover.

I beredskapsledelsen vil vi fremover fortsatt jevnlig møtes for å holde oversikt over kommunen og vi vil holde dere oppdatert gjennom våre nettsider og via Facebook.

Ønsker igjen å påminne befolkningen om at det er du selv som må ta ansvar, og at det kan være akkurat ditt valg som gjør at et smitteutbrudd kan unngås, med å følge de grunnleggende koronaregler:

  • Hold deg hjemme dersom du er syk, selv ved milde symptomer
  • Hold avstand til hverandre, minst 1 meter
  • Gode håndhygienerutiner

                                                                                                                          

Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen                                                                         
Kommuneoverlege i Kåfjord kommune