I beredskapsledelsen i dag ble det besluttet å komme med en pressemelding for å påminne befolkningen om hvor viktig det er å overholde smittevernrutiner.

Tilsammen i Kåfjord har vi siden starten i mars testet nær 150 mennesker, ca 1/3 av disse, altså nær 50 stykker har vi testet bare den siste uken. Vi har altså, som jeg oppfatter er en trend også i andre kommuner, hatt en betydelig økning i antall som kommer og tester seg nå den siste tiden.

Det er svært viktig dere fortsetter å komme å teste dere, det er slik vi kan kontrollere smitten, og avdekke hvor den befinner seg. All berømmelse til dere. Vi har fortsatt kapasitet å teste ennå flere per uke.

Den massive økningen i antall testing den seneste tiden gjenspeiler at det i befolkningen nå foregår smitte av vanlig høstforkjølelse. Det er dette som bekymrer oss i beredskapsledelsen, at dette får lov å spre seg gjennom befolkningen.

La oss si at et av disse tilfellene nå skulle teste seg positivt for korona, så vil også denne kunne spre seg like raskt som forkjølelsen som nå går. Da har vi raskt å gjøre med et større utbrudd i vårt lokalsamfunn, som håndteres med lokal nedstengning til man har kontroll over situasjonen.

Minner igjen om de basale smittevernrutiner, der den viktigste er å holde seg hjemme dersom man er syk, dette gjelder også milde symptomer.

En vanlig misforståelse er ofte at dersom man tester seg negativt for korona, så er man ikke lenger i karantene. Karantene er derimot for frisk befolkning helt uten symptomer, som kan ha vært utsatt for smitte. Er man syk derimot, skal man holde seg hjemme til man er helt frisk uansett testsvar. Isolasjon er for den som er syk som tester positivt for korona.

Selv om du ikke har påvist koronasykdom, så vil spredning av annen forkjølelse skape nye sykefravær og usikkerhet til de også har testet seg negativt for korona.

Øvrige rutiner er å holde avstand til hverandre og å huske på god håndhygiene.

      

Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen                                                                                  
Kommuneoverlege i Kåfjord kommune