Jeg har forståelse for at det er en del redde mennesker ute i befolkningen nå. Det er et stort påtrykk fra media, og det er mange tiltak som nå begrenser vår vanlige hverdag. Dette er noe nytt for de aller fleste av oss og kan oppleves skremmende.

Viruset som nå florerer er som regel ikke farlig for de aller fleste. Det vil arte seg som en forkjølelse og influensa, men viruset er nytt og ingen i befolkningen har immunitet mot dette. Dette fører til to ting:

  • Smitten sprer seg raskt til hele befolkningen
  • Smitten når da også raskt mange de som er mer sårbar for infeksjonen og kan bli mer alvorlig rammet

De alvorlige tiltakene som nasjonale myndigheter nå har innført hjelper oss i helsevesenet masse. Dette gjør at smitten ikke sprer seg like raskt i befolkningen, og man beskytter i større grad de sårbare syke.

Viruset er fortsatt ikke farlig for de aller fleste, men når smitten nå sprer seg saktere så når vi i helsevesenet å forberede oss på at det i tiden fremover kan komme flere pasienter enn vanlig som trenger innleggelse for behandling. Det vil også bli færre alvorlige syke samtidig som trenger helsehjelp. Dette gjør det mer håndterbart for oss.

I vår kommune har vi åpnet det gamle sykehjemmet for innleggelser av pasienter med mistenkt eller bekreftet coronasykdom. Dette for å unngå å risikere å smitte mer sårbare pasienter på Helsetunet.

Over tid vil viruset smitte seg gjennom befolkningen hvor dette skaper en annen form for immunitet og som videre fører til at viruset ikke smitter like lett i befolkningen.

Det er ikke lengre hensiktsmessig å teste alle med symptomer, man må forvente at viruset beveger seg i samfunnet.

Som nevnt vil de færreste bli alvorlig syke av dette viruset og man henstiller publikum å følge gjeldende føringer fra Folkehelseinstituttet (FHI). Ved symptomer skal man begrense kontakt med andre uavhengig om det er korona eller annet virus. Dersom noen utvikler mer alvorlige symptomer skal man som alle andre tilfeller ved behov for legetilsyn og helsehjelp ta kontakt.

Kåfjord kommune tar ikke lett på dette og vi følger nasjonale føringer og oppdateringer av FHI daglig. Vi har sett andre kommuner lage karantenetiltak for reisende fra geografiske områder innenlands, men har faglig besluttet at slike tiltak ikke nødvendigvis gir noen stor effekt. Vi er en pendlerkommune med få innbyggere og mange ville falt inn under unntaksbestemmelsene grunnet samfunnskritiske funksjoner.

Vi har vurdert at de nasjonale tiltak som er besluttet i stor grad begrenser den raske smittespredningen som ellers ville vært. Smitten som da etterhvert dukker opp i regionen er da mer håndterbart når det kommer.

Vi oppfordrer innbyggerne i kommunen å oppdatere seg på Kåfjord kommunes hjemmesider, der nye tiltak og vurderinger som gjøres i beredskapsledelsen offentliggjøres.

 

Olderdalen 16. mars 2020, Anita Monsen Pedersen, kommuneoverlege