Ansettelsesutvalget for ny kommunedirektør i Kåfjord kommune, innstiller enstemmig Trond Arne Hoe fra Lyngseidet som ny kommunedirektør i Kåfjord kommune. Innstillingen legges fram for kommunestyret til avgjørelse 18. juni.

Trond Arne Hoe, Lyngseidet, er født i 1960. Hoe er i dag ansatt som kommunalsjef i Storfjord kommune innen miljø, plan og drift, en stilling han har hatt siden 2014. I denne perioden har han periodevis hatt rollen som assisterende rådmann.

Fra 1994-2002 jobbet Hoe som fabrikksjef på Uponor AS på Furuflaten, i perioden 2002-2005 var han daglig leder i Ecotec AS som utviklet og selger Cinderella forbrenningstoalett. Fra 2005 til 2014 var han daglig leder i produksjonsbedriften Furstål AS på Furuflaten.

 

 

Trond Arne Hoe.jpg