Det er gått 2 ras oppe i Manndalen i Kåfjord kommune, alle personer er gjort rede for, et fjøs skal delvis være tatt.

Det er satt krisestab i Kåfjord kommune.

Det vil bli holdt pressekonferanse kl.18.00. via teams av ordfører Bernt Lyngstad (kontakt - 481 59 595)

Link vil bli delt: Klikk her for å bli med i møtet