Hoe sier at avgjørelsen her satt langt inne og er sammensatt, men handler i all hovedsak om en for høy totalbelastning over tid.

Hoe begynte i stillingen 5. oktober 2020 og vil, før en tar ut ikke avholdte fridager etc. ha sin siste arbeidsdag 24. mai 2024.

«Som ordfører så synes jeg det er trist at Hoe slutter som kommunedirektør. Jeg har hatt et veldig godt samarbeid med Trond Arne, og har full forståelse for begrunnelsen og avgjørelsen som er tatt.»

Kåfjord kommune vil nå starte prosessen med å finne en ny kommunedirektør.

Kåfjord ordførerkontor, 26.2.2024

Bernt Eirik Isaksen Lyngstad (s.)
Ordfører

 

For eventuelle spørsmål kan ordfører og kommunedirektør kontaktes på følgende telefonnummer:

Bernt Eirik Isaksen Lyngstad 48 15 95 95
Trond Arne Hoe 91 36 34 88