Priser kommunale avgifter 2019 (alle prisene er inkludert mva)
Tilknytning engangsgebyr vann   6268,25
Fast årsgebyr vann   2375,-
Gebyr for vann etter bruksareal                 25,80 /m2  
Gebyr for vann etter målt forbruk                                   17,20/ m3  
Tilknytning engangsgebyr for avløp   3815,-
Fast årsgebyr avløp   2937,50
Gebyr for avløp etter bruksareal 38,75/m2  
Gebyr for avløp etter målt forbruk 25,83/m3  
Tømmegebyr slamavskillere inntil 4m3 pr tank pr hvert 2. år*   1080,-
Renovasjonsgebyr Standardabonnement 240 l dunk*   4251,25
Feiegebyr pr pipe   358,75
Festeavgift for nye festekontrakter (pris pr dekar)   2120,-
     

 

Arbeid/ bruk av utstyr/ levert materiell,

Pr. mann pr. time

(2 mann i 1 time = 2 timer. Minstepris = 1 time)

Pris pr time

inkl. mva

Tining/ spyling/ staking/ arbeid kloakk

1120,-

Tining/ arbeid vann

1120,-

Overtid, etter klokken 1500

+231,25

Diverse/ annen type arbeid:

1120,-

Steamvogn (stikkrenner)

375,-

Spylebil, avløp

608,75

Pumpe, bensin; Overvann/ avløp

176,25

Kamera/ feilsøk; Avløp/ overvann

311,25

Lensepumpe; overflatevann

176,25

Vanntiner

371,25

Lekkasjesøk; vann

176,25

Øvrig elektrisk verktøy

96,25

Vegsalt, 25 kg sekk, levert

202,50

Vegstikk, utrangert, levert, avgiftsfritt

3,75

Stakefjær lånes ut gratis

 

Kjøring, avg.pliktig

5,-/ km

 

* for øvrige priser eller spørsmål, ta kontakt med driftsavdelingen 77719268