BoA  tjenesten (Tidligere PU-tjeneste) trenger flere vikarer. Vi har bolig og aktivitetstilbud både i Birtavarre og Olderdalen i tre-delt turnus.

Ta kontakt med PRO-leder Linn Sylvi Steinnes:

Mail: linn.sylvi.steinnes@kafjord.kommune.no

Telefon: 777 19302