Kåfjord kommune har startet et prosjekt med mål om å likestille og integrere helsetjenester til den samiske befolkningen i Kåfjord kommune. Prosjektet er i samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms og USHT Sapmi, og er tenkt en varighet på inntil 3 år. Lisa Katrine Mo er tilsatt som prosjektleder i 40 % stilling underlagt hjemmebasert omsorg i Kåfjord kommune. Stillingen er per tiden finansiert av USHT Sapmi.

Prosjektgruppa har vært på nettverkssamling 8. og 9. september i  Karasjok,  hvor temaet var den samiske pasientens perspektiv. Samlinga ga mange gode innspill og drøftinger for å komme i gang med dette spennende arbeidet.