Kåfjord kommune v/PU-tjenesten trenger flere vikarer. Vi har boliger i Birtavarrre og Olderdalen med 3-delt turnus.

Politiattest av nyere dato må framlegges, og utdanning / erfaring fra arbeid med mennesker, spesielt innen aktuelle gruppe er en fordel.

Er dette av interesse for deg kontakter du konstituert PRO-leder Linn Sylvi Steinnes:

E-post: linn.sylvi.steinnes@kafjord.kommune.no

Telefon: 777 19302