Fra onsdag 12. august 2020 vil Folkehelseinstituttet publisere informasjon om offentlig kommunikasjon hvor personer kan ha blitt utsatt for covid-19.

Folkehelseinstituttet arbeider sammen med kommunene med å smittespore rundt hvert enkelt covid-19 tilfelle. Smittesporing er ressurskrevende arbeid og smittesporingstiltakene er viktige for å begrense spredningen av covid-19. Smitteverneffekten er høyest når nærkontakter identifiseres og smittesporingstiltakene iverksettes så tidlig som mulig.

Basert på erfaring fra Norge og andre land, anses smitterisikoen som lav for andre passasjerer. Ved enkelte reiser, både fra utland og innland kan det ta lengre tid å innhente de nødvendige opplysningene for å kunne identifisere og kontakte alle mulige eksponerte. For noen reiser vil det ikke være mulig å identifisere og kontakte alle som kan ha vært utsatt for smitte.

Folkehelseinstituttet får varsler om personer påvist med covid-19 som har reist med offentlig kommunikasjon. Folkehelseinstituttet vil fremover offentliggjøre informasjon om tid og sted for avganger der personer smitteførende med covid-19 har vært om bord.