Legekontoret har laget et skriv som informasjon angående Coronavirus.

Se informasjon.