Ved behov for å slippe inn, ved avtalt besøk hos saksbehandler på rådhuset/varelevering/post, ring saksbehandler eller 777 19 200/777 19 201/ 915 73 468.