I forbindelse med Bjørn Inge Mo's bisettelse 21.7 holder Rådhuset stengt fra kl. 10.00 og ut dagen. 

Sentralbordet vil være åpen, men med begrenset kapasitet. 

I samme anledning ønsker vi å oppfordre deltakere i begravelsen til samkjøring, da det er begrenset med parkeringsplass både ved kirken og gravlunden.