Dette står under bilder fra visning av kleskolleksjonen til Ramona Salo Myrseth fra Kåfjord og er hentet fra hjemmesiden til DOGA, en del av det såklate virkemiddelapparatet. DOGA er en pådriver for bærekraftig verdiskaping gjennom design og arkitektur. De fasiliterer samarbeid mellom utøvere og virksomheter, og arbeider for å styrke design og arkitekturs rolle i utformingen av morgendagens Norge.

Ramona er tildelt DOGA merket  Årets nykommer 2018. Det er en prestisjetung pris om henger høyt innen flere fagmiljø. Se artikkelen på DOGAs nettside her.

Kåfjord kommune er stolt bidragsyter sammen med Nord-Troms Regionråd, Nord-Troms Studiesenter og Kunsthøgskolen i Oslo.

Se Ramonas nettside her