Tema for kurset er: 

1. Hvem kan søke om spillemidler?

2. Hva kan man søke om tilskudd til?

3. Hvor mye kan man søke om?

4. Hvordan søke- søknadsprosessen

5. Veiledning av potensielle søkere

Har ditt lag planer om å bygge anlegg eller bare ønsker å vite mer om ordninger, så er dette en kjempemulighet til å få vite litt mer.