Det er i behov av 3-4 personer som kan tenke seg å rydde og vaske ned avdeling "Lillestua" på det gamle sykehjemmet.  Noen som kan tenke seg det? 

Ta kontakt med:

Gro Søland 

Leder sykehjem

Leder PU-tjensten

Tlf: 481 45659

E-post: gro.soland@kafjord.kommune.no