Det ble i 2020 gjort en endring fra områdereguleringsplan til kommunedelplan for å tilpasse plantypen mer til områdets størrelse og hva man ønsket å oppnå. Det ble da laget et planprogram for kommunedelplanen som ble sendt på høring rundt årsskiftet 2020/2021.

Siden den gang har planarbeidet stått stille grunnet mangel på tid og prioritering av andre arbeidsoppgaver innenfor fagfeltet. I september 2021 ble det vedtatt i formannskapet at arbeidet med kommunedelplanen stanses.  Arbeidet skal videreføres ved at det lages reguleringsplan for boligfelt i Storhaugveien og muligens for havneområdet i Djupvik. Resten av arealet tas inn i kommuneplanens arealdel når denne rulleres rundt høsten 2023.

 

Om det er noe annet du lurer på rundt planarbeidet er det bare å ta kontakt!

Kommuneplanlegger Alistair Ankour

Epost: alistair.ankour@kafjord.kommune.no

tlf: 77 71 92 47