Det var god oppslutning på vår spørreundersøkelse som gikk til personer fra 13 år og eldre. Kommunestyret fikk dermed et godt grunnlag til sitt arbeidsmøte som var 9. juni. No skal administrasjonen sammenfatte politikernes tilbakemeldinger for bruk i det videre arbeide med samfunnsplanen. Det skjer høsten og vinteren 2021/2022. Her vil vi igjen engasjere dere innbyggere. Det er viktig skal vi få på plass en samfunnsplan som vi alle kan støtte oss på de neste 12 årene.

Det vil også komme en spørreundersøkelse i sommer/høst som blir rettet mot næringslivet i Kåfjord. 

Spørreundersøkelsen var et samarbeid mellom Kåfjord kommune, Troms fylkeskommune og Distriktssenteret.Her er noe fakta og betraktninger fra svarene på undersøkelsen. Presentasjonen er laget av Distriktssenteret.

  • 421 svarte på undersøkelsen som var på både samisk og norsk.

Svarene fordelt på følgende aldersgrupper:

13-15 år               – 19 svar

16-19 år               – 19 svar

20-24 år               – 19 svar

25-34 år               – 54 svar

35-49 år               – 87 svar

50-66 år               – 162 svar

67 år og eldre   – 61 svar

Fordeling på kjønn er lik.

 

Innbyggerne i Kåfjord har svart på følgende:

  • Om de ønsker å bo i Kåfjord i framtida
  • Hvordan de ønsker å gi innspill til kommunen
  • Hva de liker med Kåfjord i dag
  • Hvordan de vil at Kåfjord skal være i framtida
  • Hvordan man i fellesskap kan få en god dialog i arbeidet med å skape et godt Kåfjordsamfunn

 

Ønsker du å bo i Kåfjord_700x370.png

 

Innspill til kommunen_700x369.png

 

 

 

Hva liker du med Kåfjord_700x362.png

 

Hva liker du ikke med Kåfjord_700x361.png

 

Hva liker du ikke med Kåfjord - 2_700x359.png

 

Kåfjord i framtida_700x368.png

 

Kåfjord i framtida - 2_700x381.png

 

Skjermbilde- Hvordan få til god dialog_700x362.png