På spørsmålet om "den gøyeste aktiviteten du vet om" kom det inn mange ulike svar. Svarene varierte fra å være på havet, jobbe på verksted og bruke rockering, til fotball, være ute og svømming. Svarene som ble hyppigst rapportert i synkende rekkefølge var: Fotball (31), Slalom (11), turn (10), skuterkjøring (5), styrketrening (4) og ski (4). 

På spørsmålet om man drev med en form for sport/ idrett, svarte 44 ja mot 27 nei. Noen svarte at de gikk tur eller var med venner. 

Det  ble videre spurt om hva man trodde skal til for at "du" skal være fysisk aktiv. Også her kom det inn mange gode, viktige svar: 

 • Få med flere ungdommer, så vi får flere treningskompiser
 • At det tilrettelegges for det og at det veiledes ("trenger at noen forteller meg hvor jeg kan delta")
 • At det er gøy/ morsomt
 • At kommunen lager en Kåfjord-turnering
 • Motivasjon og flere tilbud
 • At man kan teste ut/ prøve forskjellige aktiviteter
 • Åpne treningsrom for yngre også
 • Slalom

Deretter fulgte noen spørsmål om barrierer for å drive fysisk aktivtet: 

 • 45 stykk svarer de er fornøyd med aktivitetstilbudene slik de er i dag. 31 svarer at dette ikke stemmer. 
 • 65 svarer likevel at de ønsker seg flere/ andre aktiviteter/ tilbud enn det som er i dag. 12 svarer at dette ikke stemmer. 
 • 58 svarer at det er nokså viktig eller viktig at aktivitetene er nærme og/ eller nærmere der de bor. 18 svarer dette ikke er viktig. 
 • 62 stykk svarer at det er nokså viktig eller viktig at de kjenner noen som driver med den samme aktiviteten som dem selv. 15 svarer dette ikke stemmer. 
 • 56 stykk svarer det er nokså viktig eller viktig at de har noen som kan kjøre seg til aktiviteten. 19 stykk svarer dette ikke er så viktig. 
 • 50 stykk svarer det er nokså viktig eller viktig at de kjenner de(n) voksne som leder aktiviteten. 27 svarer dette ikke stemmer. 

På spørsmålet om hvilke aktiviteter de helst vil drive med, svarte noen i ordform at det var: Verkstedsjobbing, fotball, styrketrening, løping, aktiviteter hvor vi griller, går tur og har det gøy. Videre kunne man krysse av for det man helst ville drive med. Resultatet ble som følger: Friluftsliv (gå tur, jakt, fiske, padling) (56), fotball (48), styrketrening (43), ballspill (43), sykling (42) og vannsport (seiling, kajakk, stand up padling) (41). Også friidrett og topptur i fjellet fikk mange kryss. 

Til slutt åpnet man for mer åpne innspill og kommentarer til spørreskjemaet. Under følger et utvalg av innspillene som kom inn her:

 • Ønsker mulighet for å legge til kai i Birtavarre
 • Turn (dette svarte mange)
 • Motorcross
 • Fjellklatring
 • Slalom og slalombakke
 • Ridning
 • Få med flere på felles arrangementer i regi av ungdomsklubben
 • Akebakke
 • Flere offentlige brygger å bade på
 • Håndballtrening
 • En gang i året arrangere toppturer for ungdom
 • Mer informasjon om tilbud
 • Ishockey
 • Trampolinepark
 • Basseng i Olderdalen