Gielda- ja ođasmahttindepartemeanttas lea doarjjaortnet kvenagiela ja kvena/norgga-suoma kultuvrra várás.

Doarjjaortnega ulbmil lea veahkehit ealáskahttit kvenagiela ja ovddidit kvena/norgga-suoma kultuvrra. Ohcamušat main leat doaibmabijut mat ovddidit kvenagiela ja doaibmabijut mánáid ja nuoraid várás vuoruhuvvojit.

Doarjjaortnega ohcanáigemearri lea 1.12.2018 og 1.5.2019. Doaibmabostii báhcán ruhta lea eaktun gieđahallat ohcamušaid mat jovdet departementii ovdal 1.5. 

Dás gávnnat eanet ortnega birra, ja maiddái njuolggadusaid ja ohcanskov: https://www.regjeringen.no/no/dep/kmd/kmd-tilskudd/tilskudd-til-kvensk-sprak-og-kultur2/id2474157/