Samefolkets dag 06.02 vil ikke bli markert på Kåfjord rådhus på grunn av koronasituasjonen.