Gebyrsatser for helse- og omsorgstjenester 2020      
Beregnet etter Grunnbeløpet i folketrygden fastsatt 1.5.2019= 99 858,- Satsene vil følge de til enhver tid gjeldende statlige maksimalsatser og grunnbeløpet i folketrygden.
  Nedre inntektsgrense  Øvre inntektsgrense Maksimal egenandel pr. mnd
G-grense      
1-2 G kr 0 kr 199 716 kr 210
2-3 G kr 199 716 kr 299 574 kr 1 200
3-4 G kr 299 574 kr 399 452 kr 2 000
4-5 G kr 399 452 kr 499 290 kr 3 200
Over 5 G kr 499 290 ---- kr 4 000
Mottakerne av praktisk bistand betaler per time, men maksimumsbeløpet per måned reguleres etter inntektsgruppa de er i.
Trygghetsalarm, leie pr. måned.   kr 336  
       
     
Korttidsopphold pr. døgn    kr 165  
Dag/nattopphold i institusjon pr. døgn    kr 85  
Pr. middag som bringes ut fra helsesenteret    kr 116  
½ porsjon   kr 68  
Dagsenter, egenandel pr. dag   kr 90  
Aktivitetssenter: Egenandel 1-2 ganger pr uke                   kr 191  
Aktivitetssenter: Mer enn 1-2 ganger pr. uke   kr 191  
Utkjøring av tekniske hjelpemidler, fra lokalt lager, pr. utkjøring                  kr 216  
Egenandel for leie av kommunalt hjelpemiddel, pr. hjelpemiddel   kr 113