Barn og familie foto illustrasjonBakgrunn for seminaret er at i dag er Fossen barnehage i Manndalen i to bygg. I det ene bygget er Riebangárdi som er en samisk avdeling og i det andre bygget er Knerten og Trollstua som er norskspråklige avdelinger med samiskspråklig tilbud.

De norskspråklige avdelingene trenger nye lokaler. Kåfjord kommune holder derfor på i den sammenheng å vurdere om man skal flytte den norskspråklige barnehageavdelingen til den samiskspråklige avdelingen (i samme bygg), eller bygge et nytt bygg til den norskspråklig avdelingen.

Vi trenger forskningsbasert kunnskap/råd/veiledning om tospråklighet når vi skal vurdere hvilket alternativ som er best for vitalisering og med tanke på hvordan det vil påvirke barnas språkutvikling.

Problemstillingen vi ønsker å belyse med seminaret er:

Hvordan organisere det framtidige samiske barnehagetilbudet i Manndalen, for best å styrke og utvikle samisk språk og kultur?

Tospråklighetsseminaret arrangeres tirsdag 9.april 2019 på Senteret for nordlige folk i Manndalen.

Registreringen åpner kl 9.00, og seminaret er fra 10.00-16.00. Seminaret er gratis og åpent for alle.

Velkommen!

Kontaktperson:

Isabell Warsla

Styrer Fossen Barnehage

77719350/ 96623431

isabell.warsla@kafjord.kommune.no

 


Program:

9.00-10.00:    Registrering.

10.00-10.15: Velkommen ved leder for oppvekst, Elisabeth Guldbrandsen. Kulturinnslag ved barna på samisk avdeling Riebangárdi.

10.30-10.50 Presentasjon av barnehagetilbudet, Isabell Warsla.

10.50-11.00  Elever fra samisk klassen forteller om samisk språkopplæring på Manndalen skole.

11.00-11.15 Pause.

11.15-11.50  Sametinget: Utdyper prosjektet Sámi mánát ođđa searvelanjain og forteller om samiske barnehagers betydning i språkrevitaliseringskommunene.

11.50-12.00 Spørsmål fra publikum.

12.00-12.30  Kristine Bentzen: Forsker fra UiT, institutt for språk og kultur. Holder foredrag om barnehagens viktige rolle som en arena for samiske barn.

12.30-12.35 Spørsmål fra publikum.

12.30-13.15 Lunsj: Tørrkjøttlapskaus.

13.15-13.45 Rauni Äärelä-Vihriälä: Samisk lærer på Sompio skolen i Sodankylä. Foredrag om språkreir og hvordan denne metoden innvirker på revitaliseringen av det samiske språket.

13.45-13.50 Spørsmål fra publikum.

13.50-14.20 Ellen Strandli: Foredrag om erfaringer fra å drive en samisk avdeling i en norsk barnehage. Og om utfordringer knyttet til ulik språklig bakgrunn hos barna på samisk avdeling.

14.20-14.25 Spørsmål fra publikum.

14.25-15.25 Gruppearbeid, cafemodellen.

15.25-15.45  Fremlegg, Oppsummering ved ordstyrer.

15.45-16.00 Avslutning, vel hjem ved oppvekstleder Elisabeth Guldbrandsen.