Uke 46 er det registrert 4 nye smittede, alle registrerte mandag 15.11. Det har ikke vært registrert nye tilfeller etter dette.

Smitteutbruddene som siste uker har preget Kåfjord fremstår derfor å være avtatt og antatt over.

Oppsummert siste uker antall registrerte tilfeller, ser tallene slike ut:

Uke 43            1
Uke 44            23
Uke 45            18
Uke 46            4

At smitteutbrudd kommer under kontroll skyldes ene og alene at smittede og dens nærkontakter gjør som man skal. De smittede isolerer seg og informerer sine nærkontakter i og utenfor husstand. Nærkontakter er bevisste og tester seg.
All applaus til dere!

Det er nå også kommet forskriftsfestet plikt for uvaksinerte husstandsmedlemmer over 18 år å teste seg når det er smittede i egen husstand. Det er anbefalt at også vaksinerte og barn tester seg. Kommunen vil dele ut hjemmetester til dette formål når det er smitte i egen husstand. Ta kontakt med legekontoret ved behov.

Smittesituasjonen i Kåfjord er pr akkurat nå rolig. Samfunnet er fortsatt åpen, og den skal være åpen, slik at nye tilfeller og nye utbrudd kan fortsatt komme. Dette er en del av å ha et gjenåpnet samfunn, der vi skal ha en normal hverdag, men ha forhøyet beredskap.

Smittesituasjonen i regionen Troms og Finnmark er derimot generelt mer alvorlig. Det er mange kommuner som har en generell smitteøkning. Dette truer helsevesenet innad i egen kommune og sykehuskapasitet. Det drøftes nå om kommuner skal gå sammen om regionale anbefalinger i hver kommune, og kommuner med høyt smittetrykk kan også ha hjemmel å innføre lokale forskrifter.

Hvilke anbefalinger som vil gjelde i kommunen fremover vil bli publisert fortløpende.

 

Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen                                       
Kommuneoverlege i Kåfjord kommune