Antall nye smittetilfeller:                             1

Det var tilfellet som ble publisert om igår.

Har du vært deltaker på julebordet, som ble arrangert i regi av Senter for nordlige folk, ber vi deg være vár for egne symptomer.

Mange får bare milde symptomer som lett rufs i halsen, hoste, tap av lukt- og smakssans. Noen får feber, hodepine, ofte kommer dette noen dager inn i sykdomsforløpet.

Opplever du at du utvikler luftveissymptomer, ber jeg om at du isolerer deg selv frem til negativ test foreligger. PCR test er der mye mer sikker enn hurtigtest, da hurtigtesten erfaringsmessig kan trenge opptil flere dager før den slår ut positiv.

For øvrige i befolkningen gjelder nasjonale og regionale anbefalinger. Utviklingen de neste ukene både lokalt og nasjonalt vil påvirke hvordan anbefalinger og eventuelle tiltak som vil prege oss i julen. Ber derfor om at alle følger anbefalingene som nå gjelder.

  • Hold deg hjemme når du er syk. Dette gjelder også ved lette symptomer.
  • Hold avstand til andre, gjerne en meter. Unngå klemming og håndhilsing.
  • Voksne anbefales å redusere antall nærkontakter.
  • Host og nys i albukroken eller papir.
  • Det foreligger nasjonal anbefaling om å bruke munnbind på kollektivtransport, i taxi, butikker, kjøpesentre og andre offentlige steder der det er mye folk og vanskelig å holde avstand.
  • Det er også en nasjonal anbefaling å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten.

        

Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen                                                                                        
Kommuneoverlege i Kåfjord kommune